Metoda MAKATON

Długo czekaliśmy na kontakt z  Mateuszkiem w alternatywnej formie komunikacji.

Przetestowaliśmy metodę języka gestów: MAKATON.

----
źródło: www.makaton.pl

Program Językowy Makaton to system gestów i symboli graficznych.
Gesty są formami wspomagającymi komunikację, służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia komunikat.
Znaki graficzne Makatonu to czarno-białe (czarna figura, białe tło) rysunki liniowe pokrywające znaczenie pojęć, które przedstawiają. Odznaczają się przejrzystością i prostotą, co pozwala na ręczne (bez użycia drukarki) ich rysowanie.

Wybór gestu lub symbolu graficznego zależy od indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby korzystającej z metody. Dzieci i dorośli oraz rodzice i terapeuci mają możliwość wyboru najbardziej adekwatnego om odpowiedniego dla siebie, dla sytuacji środka porozumiewania się . Gesty i symbole nie są alternatywami wzajemnie wykluczającymi się, mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie.

Cel metody :
•    podstawowa komunikacja
•    pomoc w rozumieniu
•    rozwój umiejętności językowych
•    ułatwienie interakcji społecznych
•    pomoc w budowaniu relacji
•    nauka umiejętności potrzebnych w czytaniu i pisaniu

Przykładowe symbole graficzne

S31_002

W Makatonie każde uczone pojęcie ma swój odpowiedni gest (znak manualny). Znaki manualne Makatonu są proste i czytelne. Stworzone są głównie na bazie gestów odnoszących się do rzeczywistych czynności, przedmiotów uzupełnionych w uproszczone znaki języka migowego.

Przykładowe gesty

GESTY11

Gesty Makatonu są formami alternatywnymi (gdy mowa nie występuje w ogóle) lub wspomagającymi mowę (gdy mowa występuje, lecz w niewystarczającym zakresie, aby móc ją zrozumieć). Gesty stanowią wówczas jej uzupełnienie przy równoczesnym jej rehabilitowaniu, stąd podczas stosowania gestów w komunikacji nie można mówić o uśmiercaniu mowy. Gesty i mowa uczone są równocześnie w tym samym momencie. Gestom i symbolom zawsze towarzyszy normalna, gramatyczna mowa! Terapia logopedyczna przebiega równolegle wraz z wprowadzaniem form manualnych. Z czasem, kiedy dziecko zaczyna opanowywać mowę, gesty są wycofywane.
Więcej informacji na: www.makaton.pl 


MAKATON I