Podziekowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom, których bezinteresowna pomoc umożliwia nam lepsze leczenie i skuteczniejszą rehabilitację naszego dziecka.

Bardzo serdecznie chcemy podziękować także osobom, które przyczyniają się do rozpowszechniania naszego apelu.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
/ Jan Paweł II/